Herkules


Herkules jednou na svých cestách přišel ke králi, který měl tři dcery. Protože se mu líbily a chtěl si jednu z nich vybrat, dal mu král tuto hádanku:

Dostaneš moji dceru, když mi přesně řekneš kolik je každé z nich let a nesmíš se zmýlit ani o rok.

"Dostanu nápovědu ?", zeptal se Herkules.

Ano! Podívej se na tento les je v něm tolik stromu, že když napíšeš toto číslo dvakrát za sebou, dostaneš šesticiferné číslo, jestliže jej vydělíš počtem stromů v lese, dostaneš číslo, které je součinem věků mých tří dcer.

A to už Ti musí stačit Herkule!

Kolik bylo první, druhé a třetí dceři?

aktualizace 18.06.2001 15:28:09